Migraine en spanningshoofdpijn

Neurofeedback blijkt een uitzonderlijk werkzame methode te zijn voor migraine en spanningshoofdpijn.
Neurofeedback blijkt werkzaam te zijn bij: migraine zoals deze optreedt bij PMS en voedselallergieen en bij stress gevoelige migraine.
Tijdens een migraine aanval is gebleken dat neurofeedback per direct de pijn doet verminderen of zelfs geheel laat verdwijnen.
Neurofeedback veroorzaakt een verandering in de fysiologische toestand waardoor de hoofdpijn wordt veroorzaakt, zodat de hoofdpijn kan smelten als sneeuw voor de zon.
Neurofeedback wordt toegepast om de zelfregulatie van de hersenen te bevorderen, zodat de hersenen minder gevoelig worden voor de factoren die de hoofdpijn veroorzaken.
Bij een voldoende aantal neurofeedback sessies kan de hoofdpijn nagenoeg verdwenen zijn.
De hersenen zijn dan stress-toleranter geworden.
Meer dan 80% van de gevallen rapporteert na neurofeedback een duidelijke verlichting van de hoofpijnklachten tot zelfs het verdwijnen van de klachten.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback