NeuroField

NeuroField is een therapie met laag intensieve elektromagnetische stimulatie, die toepasbaar is bij een grote verscheidenheid aan klachten (zie protocollen). NeuroField kan als een op zich staande therapie worden uitgevoerd. NeuroField wordt op dit moment in Nederland op twee praktijken toegepast: Brainbalance.nl en XS2BRAIN.nl.

NeuroField Therapie

Het idee dat laag-intensive elektromagnetische stimulatie van grote klinische waarde zou kunnen zijn, was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de NeuroField technologie. Van groot belang was om een techniek te ontwikkelen, die volkomen veilig zou zijn én breed toegepast zou kunnen worden. Inmiddels is NeuroField als zelfstandige toepassing en in combinatie met LORETA Z-score neurofeedback in de VS al enige jaren in gebruik. In Nederland wordt sinds 2011 mee gewerkt bij Brainbalance.nl en XS2Brain.nl

De introductie van Neuroguide LORETA Z-score neurofeedback in Nederland heeft voor een duidelijke vermindering van het aantal benodigde trainingen gezorgd (30%-50%). De combinatie van NeuroField en Neuroguide LORETA Z- score neurofeedback blijkt wederom tot een sneller en beter resultaat te leiden.

NeuroField kan worden gebruikt als feedback techniek, maar kent ook vele zelfstandige toepassingen, zowel direct op het hoofd als op het lichaam. De apparatuur creëert een zeer specifiek elektromagnetisch veld, (met een zéér lage intensiteit) waar de hersencellen op reageren. Dit gebeurt door middel van heel specifieke frequenties, die ‘horen’ bij een bepaald probleem. Zo wordt op een volkomen veilige en milde manier, het lichaam als het ware uitgenodigd om terug te keren naar een meer evenwichtige functie.

1. Toepassing van NeuroField op de hersenen.
De effecten van het electro-magnetisch veld van de Neurofield apparatuur zijn in het kort de volgende:

 • De specifieke frequenties van het veld worden door het brein gekopieëerd (the brain mimics). Ons brein doet dat overigens met alle electro-magnetische velden van radio, TV, GSM etc. om ons heen. Vervolgens kunnen door middel van een neurofeedback training deze frequenties verder bewerkt worden, zodanig dat het brein deze ook inpast in haar functies.
 • De bloedsomloop in de kleine vaatjes van de hersenen neemt toe. Er is géén toename van de temperatuur in het brein door directe invloed van het veld zelf
 • Een specifiek gekozen veld kan het brein helpen om uit een verstarde situatie te geraken (dehabituation protocol).
 • Ontstekingsprocessen, die bij bepaalde aandoeningen in het brein voorkomen, worden door neurofield stimulatie geremd.
 • Door een specifieke instelling kan Neurofield ook als feedback therapie worden gebruikt. Er wordt dan een specifiek gekozen veld aangeboden, het brein reageert hierop met ‘hits’, het kiest als het ware die frequenties uit waar het behoefte aan heeft. Deze ‘hit’ frequenties worden dan vervolgens gedurende een bepaalde tijd weer op nieuw aan het brein aangeboden.

2. Toepassing van NeuroField op het lichaam.

Er bestaat een uitgebreid scala van protocollen met zeer specifieke frequenties, die worden toegepast bij tal van aandoeningen, waarbij met name ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Dit varieert van zwellingen en ontstekingen bij bijvoorbeeld gewrichtsklachten tot aan reumatische aandoeningen.
Toepassing van electro-magnetische velden zoals gebruikt bij NeuroField hebben een sterke ontgiftende werking op weefsels en organen.

Protocollen

NeuroField is toe te passen bij een grote verscheidenheid aan klachten en wordt op bovengenoemde praktijken in de regel toegepast in combinatie met QEEG Neuroguide LORETA Z-score neurofeedback. In het NeuroField systeem zijn a.s. de volgende protocollen in gebruik:

 • Stress reductie
 • Diepe ontspanning
 • Allergieën
 • Alzheimer
 • Autistisch spectrum
 • Infecties
 • Cel regeneratie
 • Ondersteuning bij chemo therapie
 • Chronische vermoeidheid
 • OCD
 • Oor- & oogproblemen
 • Emotionele instabiliteit
 • Woede aanvallen
 • Gedragsproblemen
 • Bedplassen
 • Fibromyalgie
 • Ontgiften
 • Versterking van het immuunsysteem
 • Verbetering van de concentratie
 • Geheugen verbetering
 • Migraine
 • Multipele sclerose
 • Centrale verlammingsverschijnselen
 • Neuralgieën
 • Chronische pijnklachten

De ontwikkeling van elektromagnetische therapie – een stukje geschiedenis

Het gebruik van energie om menselijke aandoeningen & kwalen te behandelen is een bron van decennia lang onderzoek . Toepassing van elektrische impulsen is ooit begonnen begon met het gebruik van de elektrische aal (een dier uit de zee). Later werden ook andere vormen van statische elektriciteit en magnetische velden toegepast in verschillende therapie vormen. Bekend zijn genezingsvormen met behulp van magnetische therapieën met stenen, erts en handoplegging. Deze werden gebruikt bij een veelvoud aan kwalen en diverse ziekten (Kellaway, 1946; Payne, 1990; Quinn & Strelkauskas, 1993; Quinn, 1984, 1992, Krieger, 1975).

Eén van de voorlopers van NeuroField: rTMS

In de afgelopen 30 jaar zijn er veel verschillende soorten energetische technieken ontwikkeld, die min of meer als een geldige therapie werden erkend. Een van deze therapieën staat bekend als transcraniële magnetische stimulatie of TMS.

TMS is oorspronkelijk ontwikkeld door Anthony Barker van de Universiteit van Sheffield in 1985. Barker toonde aan dat er een motorische response (duimbeweging) kon worden opgewekt door toepassing van een elektromagnetische stimulatie (EMF van 1-2 Tesla). De elektromagnetische stimulatie werd daarbij direct toegepast op de motorische hersenschors van de mens (Barker, Jalinous, en Freeston, 1985).

Bij het voortschrijden van de technologische ontwikkeling op dit gebied, werd het mogelijk om meerdere pulsen tegelijk te geven: deze techniek wordt rTMS genoemd. In de laatste decennia is veel onderzoek verricht die sterk suggereert dat rTMS klinische waarde heeft voor de behandeling van depressie en andere psychiatrische aandoeningen (Pascual-Leone et al., 1999 heeft;. Arns, M., Spronk, D., & Fitzgerald, PB (2010); Avery, DH, Holtzheimer, PE, Fawaz, W., Russo, J., Neumaier, J., Dunner, DL, et al. (2006);. Brakemeier, EL, Wilbertz, G., Rodax, S., Danker-Hopfe, H., Zinka, B., Zwanzger, P., et al.. (2008).

In 2008 werd door de FDA in de VS de toepassing van rTMS als veilig betiteld en werd het systeem goedgekeurd voor de behandeling van depressies.

De toepassing van rTMS kent echter toch nadelen. Vanwege de hoge intensiteit EMF kan zich bij langdurige stimulaties sneller dan 20-30 Hz bij een intensiteit van méér dan 1 tesla, warmte ontwikkelen in het brein met eens kans op weefselbeschadiging. Mede hierdoor worden rTMS protocollen specifiek gegeven in korte pulsen met een ‘aan’ en ‘uit’ tijd die weefselschade voorkomt Dit beperkt echter tevens het frequentiegebied waarin de therapie kan worden gegeven.

Het hierboven genoemde nadeel van het gebruik van rTMS is een belangrijke drijfveer geweest achter de ontwikkeling van NeuroField, die een zeer veel lagere intensiteit van het elektromagnetische veld gebruikt (zie onder), waardoor weefselbeschadiging niet aan de orde is/niet mogelijk is.

Technische informatie:

De NeuroField X2000 heeft een vier kanaalfrequentie generator, die in staat is tot het genereren van een laag intensive elektromagnetische puls variërend van 1-3 milligauss. Dit is 10.000.000 maal zwakker dan een puls van het rTMS apparaat! Aangezien de output van NeuroField zo laag is, is het mogelijk om gedurende langere duur (30-60 min.) elektro-magnetische stimulaties toe te passen, die sneller zijn dan 20-30 Hz, zonder enige risico op het genereren van warmte. Het Neurofield X2000 systeem genereert frequenties van 0,31 Hz tot 300.000 Hz.

Bovendien heeft de X2000 twee kanalen voor het meten van het EEG (elektro-encefalogram) en HRV (hart ritme variabiliteit). Dit maakt het mogelijk om EEG en HRV te combineren met elektromagnetische stimulering. Zo kan bijvoorbeeld tijdens het toepassen van NeuroField stimulaties een EEG meting gedaan worden, waardoor precies duidelijk wordt op welke frequenties het brein het meest adequaat reageert. Ook kan op deze manier direct vóór en ná de stimulatie worden gemeten om het effect te bekijken.

Het NeuroField systeem werd in eerste instantie geëvalueerd door 10 professionals met een licentie in de gezondheidszorg, verspreid over de Verenigde Staten. De eindverantwoordelijke ontwikkelaar van Neurofield, Dr. Dogris heeft meer dan 50 protocollen voor het systeem geschreven, die door NeuroField gebruikers, wereldwijd, zeer waardevol zijn bevonden.

NeuroField is niet beschikbaar voor het grote publiek. Therapeutische toepassing vereist een professionele licentie, die op dit moment nog uitsluitend via trainingen in de Verenigde Staten is te verkrijgen.
In Nederland zijn momenteel XS2BRAIN.nl en Brainbalance.nl de enige licentiehouders.
NeuroField, Inc heeft een FDA 510K registratie.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback