Veel gestelde vragen

Hoeveel trainingen zijn doorgaans nodig?

Dit is afhankelijk van o.a. de combinatie van de klacht en de mate van disbalans die de hersenen vertonen. Gemiddeld kan gezegd worden dat er bij de kleine kinderen tussen de 3 tot 10 trainingen nodig zijn en bij de grotere kinderen gemiddeld tussen de 5 – 15 –  20 – 25 trainingen nodig zijn om een blijvend resultaat te boeken.

Hoe vaak per week moet ik neurofeedback trainen?

2 Keer per week werkt het beste. Als er al vaker getraind is, kan soms met een keer per week volstaan worden of in een enkel geval soms een week overgeslagen worden.

Kunnen de klachten weer terug komen?

Onze ervaring is tot nu toe dat, indien de klachten verdwijnen, deze ook niet tot nauwelijks meer terug komen, tenzij er een nieuwe zeer ernstige stress-situatie ontstaat door een of ander nieuw trauma. Bij hele jonge kinderen is het soms nodig eens per jaar een paar sessies te doen om de hersenactiviteit te ondersteunen richting gezonde balans. Mensen met OCD of Gilles de la Tourette hebben soms een jaarlijkse “update” van zo’n 5 tot 10 sessies nodig.

Vergoedt mijn verzekering neurofeedback?

Soms en afhankelijk van uw zorgpakket. U kunt de praktijk bellen voor meer informatie hierover.

Kan mijn zoon/dochter zijn/haar Ritalin of Concerta minderen of stoppen tijdens of na de trainingen?

Een neurofeedback trainer zal zich nooit mogen bemoeien met de medicatie. Hij/zij kan wel advies geven om dit in overleg met de behandelend arts te regelen. Door vermindering van de klachten komt het voor dat de medicijnen inderdaad verminderd of zelfs gestopt kunnen worden.

Is het nodig mijn medicijnen te stoppen tijdens de neurofeedback training?

Nee, dit is niet nodig. Veel medicijnen (zoals antidepressiva) beïnvloeden wel de hersenactiviteit, maar onze cliënten en patiënten melden dat ze, ondanks het innemen van de medicijnen, toch verbetering voelen optreden van hun klachten en vaak zelfs ontdekken dat hun klacht verdwenen is. Antidepressiva kunnen doorgaans verminderd worden of helemaal gestopt, maar altijd in overleg met de eigen behandelend arts.

Is het resultaat van neurofeedback aan leeftijd gebonden?

Nee, in principe niet. Het afgelopen jaar is in deze praktijk zelfs een jongetje van 4 jaar met goed succes getraind, evenals een dame van 71 jaar. Hersenen zijn erg flexibel als het gaat om leren! Echter, hoe jonger de leeftijd, des te sneller resultaat!

Kan ik bij de training van mijn zoontje of dochter blijven?

In principe moet het geen probleem opleveren.
Dat is mogelijk in overleg met de neurofeedback trainer.

Zijn er bijwerkingen mogelijk door deze training?

Uit ervaring is gebleken dat het veranderingsproces tijdens neurofeedback luchtig en soepel verloopt. Echter, heel soms is het mogelijk dat, doordat de hersenen een nieuwe balans opzoeken tijdens de behandelperiode, er wat lichte lichamelijke of psychische klachten ontstaan die dan weer snel verdwijnen. Aan te raden is om nooit een training te stoppen, wanneer er zo’n lichamelijk of psychisch ongemak optreedt. Meldt dit altijd aan uw trainer. Deze zal concluderen dat er beweging zit in de voortgang van het veranderingsproces. Hij/zij kan dan deze feedback gebruiken om het protocol aan te passen aan uw tempo.

Maakt het uit wie de neurofeedback toepast?

Ja, dat maakt zeker uit. Belangrijk is dat u zich goed informeert waar iemand de opleiding genoten heeft en vooral onderzoekt of deze persoon ingeschreven staat in een overkoepelende organisatie (NFG, RBCZ), zodat u weet dat de kwaliteit van de behandelend neurofeedback trainer goed gewaarborgd blijft. Deze koepelorganisaties vereisen ook een minimaal HBO medische opleiding/achtergrond, wat de meeste “niet geregistreerde” Neurofeedback trainers niet bezitten.
Er zijn helaas neurofeedback trainers die met een apparaat werken waar geen groot Q-E.E.G. mee gemaakt kan worden. Het is dan dus nooit mogelijk een totaal beeld te krijgen van de hersenactiviteit en E.E.G. controle tussendoor is zeer gewenst.
Aangeraden wordt om nooit zelf een apparaat te kopen en zelf aan de slag te gaan, ondanks het feit dat de verkopers van zo’n apparaat u verzekeren dat het geen kwaad kan. Iedere schommeling in hersenactiviteit kan weer een andere disbalans veroorzaken, wat weer om andere behandelprotocollen vraagt. Neurofeedback vraagt om gedegen, goed opgeleide trainers mèt een medische achtergrond.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback