Motorische ontwikkeling: Neurodevelopment

babyfoto2De ontwikkeling van de hersenen is een dynamisch en voortdurend veranderend proces van neurologische organisatie, wat vertraagd of stop gezet kan worden door een beschadiging, emotioneel trauma of een te veel of te kort van prikkels uit de omgeving. Een onderzoek in Neurodevelopment wordt indien nodig gedaan om te ontdekken of de neurale paden in de hersenen voldoende geactiveerd zijn.

Schijnbaar kleine stapjes in de emotionele en motorische ontwikkeling van een kind openen in de hersenen neurale paden, die op latere leeftijd weer essentieel zijn voor het op goed niveau gebruiken van andere hersenfuncties, zoals: lezen, rekenen, wiskundig inzicht, begrijpen van emoties/lichaamstaal, driedimensionaal inzicht, de bomen èn het bos kunnen zien en begrijpen, enz.

foto1Het komt regelmatig voor dat bij iemand die met een klacht binnenkomt en hiervoor graag een neurofeedbacktraining wenst, ontdekt wordt dat enkele motorische of zintuiglijke functies niet voldoende zijn bevestigd in de hersenen. Deze functie kan met behulp van speciale eenvoudige oefeningen geactiveerd worden.
Oftewel: het “smalle zandpaadje” in de hersenen wordt gestimuleerd te veranderen in een “brede snelweg”, waarlangs de informatie gemakkelijk van plek naar plek vervoerd kan worden in de hersenen.

Vooral kinderen en volwassenen met gedragsstoornissen en leerstoornissen kunnen hier veel baat bij hebben.
De aangeboden informatie zal sneller op de juiste plek aankomen in de hersenen en niet via een omweg. De leerproblemen verminderen. De concentratie wordt groter. Neurodevelopment oefeningen en neurofeedback training ondersteunen elkaar uitstekend.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback