Epilepsie

Al vanaf het begin van de 70-er jaren zijn er wetenschappelijke publicaties te vinden over epilepsie en neurofeedback.

Bij Petit Mal, Grand Mal, complexe partiele vormen van epilepsie en andere verschijningsvormen van epilepsie kan neurofeedback een uitkomst zijn.
Naast de neurofeedback is het aanpassen van de levensstijl belangrijk, zodat de omstandigheid waardoor een epileptische aanval gestimuleerd kan worden, vermeden wordt. Daarnaast wordt aangeraden het gebruik van middelen die de kans op een aanval vergroten, zoals bijv. alcohol, te vermijden.
Epilepsie is namelijk zeer gevoelig voor gedragscomponenten waarover men zelf invloed uit kan oefenen: een goed inname schema van medicamenten, een dieet gevoeligheidsanalyse en een uitgebalanceerde levensstijl.

Neurofeedback helpt bij de gedragsverandering en het verminderen van het aantal aanvallen.

De medicatiedosis kan in overleg met de behandelend neuroloog verminderd worden. Hierdoor worden tevens de ongewenste neveneffecten van de medicatie verminderd. Tijdens de neurofeedback training wordt aangeraden onder constante controle te blijven van de neuroloog die de medicatie voorgeschreven heeft.
Naast epilepsie bij kinderen, ontstaan na bijv. een moeilijke geboorte, waar de aanvallen pas op latere leeftijd optreden, kunnen ook andere problemen ontstaan, gerelateerd aan de geboorteproblemen. Bijv.: leerproblemen, aandachtstoornis, slaapstoornis, stemmingsstoornis. Deze problemen zijn zeer goed met behulp van neurofeedback aan te pakken.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback