Angst, faalangst, paniek en fobie

Angst kan zich aan de ene kant uiten in de vorm van fobieën en paniekaanvallen en aan de andere kant als faalangst en bühnevrees.

Mensen met dergelijke angstpatronen laten tijdens het presteren in het e.e.g. een in verschillende opzichten te actieve hersengolven zien: je hersenen reageren alsof ze voor iets op de vlucht zijn. Dit lijkt een patroon wat niet controleerbaar is. Het is niet te bedwingen, wat je ook doet. Dit vastzittende activiteitenpatroon kost ook veel te veel energie. Deze hersenactiviteit belemmert ook nog eens het juist inschatten van situaties en het op de juiste manier inspelen op veranderingen. Steeds meer situaties lopen minder succesvol af, je wordt steeds angstiger en je zelfbeeld vermindert. De onzekerheid en angst wordt groter. In het ergste geval durf je uiteindelijk niets meer te ondernemen.
Maar…er is hoop…
Tijdens de neurofeedback training krijg je direct te zien wat je hersenen doen. Je leert je hersenen, zonder dat je daar zelf veel moeite voor hoeft te doen, om niet meer te reageren vanuit een angstactiviteiten patroon en groeit vanzelf naar een hersenactiviteit die hoort bij ontspanning en een positief zelfbeeld.
Hierdoor ga je beter presteren. Je gaat blijer door het leven.
Doorgaans zijn ongeveer 10 tot 30 sessies (afhankelijk van de mate van disbalans in het e.e.g. èn van de leeftijd) nodig om blijvend resultaat te bereiken.
Kinderen en volwassenen met angst / faalangst of fobieën hebben veel baat bij neurofeedback.
De training wordt aangepast aan je leeftijd en aan wat je aankunt en is leuk en ontspannend.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback