Whiplash

Sinds kort is, door middel van het maken van PET-scan’s, topografische hersenmapping en Evoked Potential onderzoek, gebleken dat bij een lichte hersenschudding, waar met een CAT-scan of MRI geen hersenbeschadiging gevonden kon worden, wel degelijk een afwijkende activiteit van de hersenschors gemeten wordt en dus een abnormale EEG-hersenactiviteit mogelijk is.
Voordien werden de klachten van whiplash en hersenschudding weggewuifd met: aanstellerij of (verzekering)fraude.
Deze klachten zijn o.a.: energieverlies, hoofdpijn en chronische pijn, duizeligheid, geheugenstoornis, concentratie stoornis, angst, depressie, stemmingswisselingen, slaapstoornissen, geirriteerdheid, visuele perceptie problematiek, dyslexie, persoonlijkheidsveranderingen.
Waren voor het ongeluk al klachten aanwezig, dan kunnen deze verergeren door deze lichte hersenbeschadiging. Nieuwe klachten kunnen soms zelfs maanden of jaren na het ongeval optreden. Dit lijkt niets te maken te hebben met de ernst van het ongeval of een eventuele bewusteloze periode na het ongeval.
Neurofeedback blijkt verbeteringen te geven bij al deze bovengenoemde symptomen.
Na een neurofeedback sessie kan men zelfs vaak weer gewoon aan het werk gaan, waar men voorheen arbeidsongeschikt bleek te zijn.
Na 10 sessies kan men een minimaal resultaat verwachten. In de regel zijn er minstens 25 sessies nodig om een redelijk resultaat te boeken. Het spreekt voor zich dat een nog hoger aantal sessies een nog positiever effect veroorzaakt.
Herhalingstrainingen zijn vrijwel niet nodig. Het resultaat is doorgaans blijvend.
Het is slim om zo snel mogelijk na een licht schedeltrauma een neurofeedback training te ondergaan. Het is dan echter toch nog mogelijk dat na verloop van tijd een van de bovengenoemde symptomen optreedt. Dit komt doordat zo’n symptoom zich vaak geleidelijk aan ontwikkelt. Zo’n nieuwe klacht is vaak gemakkelijk mee te nemen in het protocol.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback