Tinnitus

Tinnitus ontstaat doordat de auditieve cortex “mee gaat zingen” met een te dominante frequentie van de hersencellen in de omgeving van die auditieve cortex in het brein. De auditieve cortex produceert dan een suis/ruis/toon, die het niet opgevangen had via het oor, dus niet via de normale weg, maar die het opvangt vanuit de omgeving in het brein. Gehoorschade kan een van de basis-oorzaken zijn, maar tinnitus kan ook optreden zonder gehoorschade. Het in het hoofd ervaren-/gehoorde volume van de tinnitus, is afhankelijk van de kracht en de synchroniciteit van de omgevings- hersengolf-frequenties in het brein.

Deze te dominante hersenactiviteit wordt in deze praktijk met een eeg kapje gemeten en zichtbaar gemaakt, samen met u bekeken en besproken.

Ervaring in deze praktijk is dat, door het op een specifieke gepersonaliseerde manier trainen van de hersenactiviteit, de tinnitus weer naar de achtergrond verschuift en zelfs regelmatig helemaal verdwijnt.

Het aantal trainingssessies is afhankelijk van de leeftijd en ernst van de klacht, het eeg en het al of niet gebruik van medicatie of  ” andere drugs “.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback