NLD: Non-verbal Learning Disorder

Non-verbal Learning Disorder. Ook wel non verbale leerstoornis genoemd. Bij NLD is vaak een overlap te zien bij ADHD en PDD-NOS.
NLD is een neuropsychologische ontwikkelingsstoornis. De verbindingen tussen de verschillende netwerken in het brein zijn niet optimaal. De onderlinge communicatie  tussen deze netwerken verloopt niet soepel en effectief.

Vaardigheden die gekoppeld zijn aan de rechter hersenhelft en een probleem opleveren bij NLD:

 • visueel ruimtelijke informatieverwerking
 • visueel overzicht (puzzelen)
 • visueel herkennen van emoties
 • sociale vaardigheden
 • complexe motoriek en tastzin
 • 3D kunnen denken en visualiseren
 • inzichtelijk rekenen (vanaf groep 6 wordt daar een groter beroep op gedaan)
 • vaardigheden die nieuw aangeleerd moeten worden. Het automatiseren van lezen en rekenen kan daarom lastig zijn met kinderen met NLD.

Vaardigheden die gekoppeld zijn aan de linker hersenhelft en een probleem opleveren bij NLD:

 • auditief en verbaal geheugen
 • verbaal begrip
 • verbaal uiten

Daar kinderen met NLD een sterker ontwikkelde linker hersenhelft lijken te hebben, zijn hun vaardigheden vooral verbaal en auditief van aard. Zij leren en communiceren dus voornamelijk via taal en gehoor. Als een nieuwe leerstof uiteindelijk is aangeleerd en geautomatiseerd neemt de linker hersenhelft het over en zijn er over het algemeen geen problemen meer. Afhankelijk van het e.e.g. wordt bepaald hoe het neurofeedback traject er uit gaat zien. Met behulp van de neurofeedback kan de rechter hersenhelft gestimuleerd en de communicatie tussen de linker en rechter hersenhelft geactiveerd worden. Klachten als: faalangst, concentratie stoornis en leerproblemen kunnen tevens aangepakt worden. Als de balans in de hersenen beter wordt, zal dit duidelijk merkbaar zijn voor de omgeving en het kind zelf.

De feedback van de ouders en leerkrachten is doorgaans:

 • ons kind maakt gemakkelijker vrienden
 • heeft betere prestaties op school
 • is thuis en op school gemakkelijker in de omgang
 • heeft meer zelfvertrouwen
 • is opener in sociale situaties
 • maakt werkelijk contact
 • kijkt je echt in de ogen
 • is vrolijker
 • heeft meer energie en is minder snel moe
Brainbalance - praktijk voor neurofeedback