Dyslexie

Steeds vaker horen wij dat kinderen de diagnose Dyslexie krijgen. Deze kinderen hebben moeite met het automatiseren van het lezen en/of de spelling. In de hersenen is sprake van een storing van de informatieverwerking. Communicatie tussen de specifieke hersengebieden, behorende bij dit “taalnetwerk” in het brein, functioneren niet optimaal. Gevolg kan zijn dat het spellen en/of het technisch lezen en/of de letters worden omgedraaid, met als gevolg dat het begrijpend lezen niet soepel verloopt en er een leerachterstand ontstaat. Hierdoor kan een probleem ontstaan bij de kinderen op sociaal – emotioneel niveau. De kinderen kunnen een negatief zelfbeeld krijgen, faalangst, slaapproblemen, slechte concentratie en zelfs depressief gedrag vertonen.

Als start wordt uiteraard altijd een groot Q-e.e.g. gemaakt. Hierin is te zien of er een te trage- of juist een te snelle hersenactiviteit zichtbaar is, √≥f dat de onderlinge communicatie in het taalnetwerk niet optimaal is in het brein. Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen veel baat hebben bij de Z-score LORETA-neurofeedback in deze praktijk, omdat de focus tijdens de training specifiek ligt op het optimaliseren van de verbindingen in dit “taal-netwerk”.
Een prettige bijkomstigheid is dat deze neurofeedback tegelijkertijd zorgt dat de mogelijke sociaal-emotionele klachten zoals hierboven genoemd, verminderen en zelfs verdwijnen.
Het aantal benodigde sessies is uiteraard altijd afhankelijk van de leeftijd (hoe jonger de leeftijd, des te minder sessies blijken er nodig) en de mate van disbalans in de onderlinge communicatie in het taalnetwerk in het brein. Houdt u rekening met gemiddeld 8 tot 15 (->jongere leeftijden) tot ongeveer 25 sessies.

Brainbalance - praktijk voor neurofeedback